Catechese

Doopsel :

In onze federatie worden kinderen gedoopt in een gezamenlijke doopviering op zondag.
De doopkalender waarin de doopzondagen en de kerken vermeld staan, kun je terugvinden op de website www.de heiligeapostelen.be
Daar vind je een link waar je alle nuttige informatie kunt vinden.

Contactpersoon voor Mol-Gompel : Kim Peys
kimpe15@hotmail.com
0474/820350

Zie ook : www.deheiligeapostelen.be

Eerste communie :

We verwelkomen elk jaar heel graag de eerstecommunicanten en hun families in onze zondagsviering.
Deze viering is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van jonge kinderen en in de kerkelijke beleving van het gezin. De ouders van deze kinderen geven hiermee aan dat zij hun kind voortaan ten volle aan de eucharistieviering willen laten deelnemen en dat zij hun kind hiervoor voldoende met het verhaal van Jezus hebben vertrouwd gemaakt

Alle informatie en correcte datums vind je terug op
www.de heiligeapostelen.be

Contactpersoon voor Mol-Gompel : Jean Verheyen
verheyenjean@yahoo.com
014/703603

May Claes
may.claes@telenet.be
0496/720545

Zie ook : www.deheiligeapostelen.be

Vormsel :

Het vormsel is een belangrijk moment. Niet alleen voor degene die gevormd wordt, maar ook voor de ouders, de familie, vrienden, de catechisten en de hele gemeenschap van gelovigen.

Maar gevormd worden is niet iets van één dag. Daarom wil ook elke parochie met de jongeren op stap gaan. Elke parochie heeft een eigen programma. In dit programma kunnen wel activiteiten zitten waar meerdere of alle parochies aan meewerken

Alle informatie en correcte datums vind je terug op
www.deheiligeapostelen.be

Contactpersoon voor Mol-Gompel : Jean Verheyen
verheyenjean@yahoo.com
014/703603

Zie ook : www.deheiligeapostelen.be