Wij-comité

De uitbating van De Wij is in handen van het Wij-comité. Dit comité maakt deel uit van de VZW DEKENALE WERKEN MOL-BALEN dat verantwoordelijk is voor alle roerende onroerende goederen en bezittingen van de 12 parochies. Daarom moet het Wij-comité ook verantwoording afleggen aan de Raad van Beheer van deze VZW.
Het comité bestaat uit een aantal vrijwilligers , aangevuld met een afvaardiging van het parochieteam en van alle Gompelse verenigingen.
Dit comité komt een paar keer per jaar samen om globale beslissingen te nemen . Een kernbestuur van 6 mensen bekijkt de zaken die direct afgehandeld moeten worden of dossiers die moeten worden voorbereid voor de algemene vergadering. Zij vergaderen meestal elke maand.

Samen zorgen wij voor de uitbating en het onderhoud van het gebouw, de verhuring van de zalen en diverse plezante evenementen met als uiteindelijk doel het gemeenschapsleven in Gompel te ondersteunen en te waarborgen.

Het comité kan voor deze belangrijke opdracht bijkomend rekenen op de hulp van heel vrijwilligers en sympathisanten.

Samen maken we van Gompel een sterk merk !

Contactpersoon : Diane Van Springel
0476/719571 of sterckx.vanspringel@telenet.be