Kerkfabriek


Deze groep van 5 mensen zijn verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het kerkgebouw en de omliggende gronden die haar eigendom zijn.

Zij maken een begroting op die goedgekeurd moet worden door de gemeenten van Mol en Balen. Omdat er een aantal straten van de parochie op het grondgebied van de gemeente Balen liggen, is ook die gemeente betrokken partij. Dankzij de financiële steun van deze twee gemeenten kunnen zij de rekeningen betalen voor de verwarming, elektriciteit, water enz. Wanneer er andere werken dienen uitgevoerd te worden, zoals de herstelling van het dak, neemt de kerkraad de nodige initiatieven hiervoor.Het grondgebied van de PAROCHIE Gompel omvat heel wat straten die zowel tot de gemeente Mol als tot de gemeente Balen behoren.

Voorzitter : Karel Van Gestel 014 /814060
Secretaris : Frans Deckx 0496/387469
Penningmeester : Yentl Speybroeck 014/732122
andere leden : Jaak Geenen 014/311474
Dirk Verhaert 0487/415997