Samana

 

Samana Gompel zet zich vooral in om door regelmatige ontmoetingen langdurig zieken en bejaarden bij onze gemeenschap te betrekken. Met wie en hoe werken we daaraan?
Momenteel zijn we met een groep van zo’n 12 vrijwilligers, vrouwen en mannen, die maandelijks samenkomen om zich over hun taak te bezinnen en concrete opdrachten voor te bereiden. Vooraan in de werking staat het huisbezoek. Minstens 6 maal per jaar bezoeken we al onze leden en we maken vooral tijd voor wie aan huis gebonden zijn. Omdat ieder van onze bezoekers zowat zijn vaste wijk of eigen buurt aandoet groeit daar veel vertrouwen en vriendschap. Belangrijk in de integratie zijn ook onze activiteiten, bv. het kerstfeest, of het gezellig samenzijn rond de pannenkoekentafel. Wat verder van de toren weg gaat onze jaarlijkse lentereis, voorzien ‘op ieders maat’ en daarbij aansluitend een info-bezoekje. We lassen ook uitgesproken ‘pastorale momenten”’ in. Voor mensen die door ziekte of ouderdom van de hun vertrouwde kerkdienst afgesloten zijn, is bv. een gezamenlijke eucharistieviering een dankbaar gebeuren.
Zover staan we nu met onze werking.: Ongetwijfeld zou er bij Samana heel wat meer te verwezenlijken zijn als onze werkgroep zou kunnen uitbreiden. Misschien iets voor U?
Neem het van ons aan : dienstwerk is tof werk!

Bestuur :

Voorzitter : Miëtte Dierckx, Dreef 14, 2400 Mol
                      014/318709  0494/451989   alois.bogie@telenet.be

Kernleden : Bogie Fanny
                      Bogie Aloïs
                      Lommelen Magda
                      Valkiers Julienne
                      Daems Annie
                      Hermans Staf
                      Lenaerts Robert
                      Slegers Philomena
                      Toelen Rozette
                      Vromans Maria